Proiectul ECVET AGENT recunoaște potențialul antreprenoriatelor de a oferi posibilități de angajare durabile pentru solicitanții de locuri de muncă de etnie rromă din Europa. Prin elaborarea unui curriculum nou și practic VET (Educare și Formare Profesională) în domeniul agriculturii, proiectul ECVET AGENT se va baza pe abilitățile existente și punctele forte ale acestui grup țintă și va oferi oportunități pentru înființarea unor noi micro-întreprinderi.

ECVET AGENT este un proiect nou interesant, care va oferi o abordare validată și testată privind integrarea economică a rromilor și va asigura o contribuție reală la sectorul European de Formare Profesională. Toate resursele și suporturile de curs dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi bazate pe nevoile comunităților rromi, vor fi testate în șase țări europene și vor fi dipsonibile în mod gratuit pe site-ul proiectului.

Obiectivul proiectului ECVET AGENT este de a dezvolta un program de Educare și Formare Profesională promovând competențele în domeniul agriculturii alături de pregătirea antreprenorială a rromilor și șomerilor de lungă durată, sprijinindu-i pentru a deveni microîntreprinzători.


Grup ţintă

Principalul grup țintă al proiectului ECVET AGENT este reprezentat de șomeri de lungă durată, în special cei de etnie rromă. Cercetările europene și rezultatele acestora arată că rata șomajului în rândul grupurilor vulnerabile și marginalizate, inclusiv de etnie rromă, este întotdeauna mare, cu aproximativ 26% peste media generală. Rezultatele scot în evidență și problematica acestor grupuri țintă care se confruntă cu diferite obstacole pentru a intra pe piața forței de muncă.

Analiza noastră inițială arată nu numai lipsa unui curriculum de Formare și Educare Profesională adecvat și centrat pe dezvoltarea competențelor acestui grup țintă ci și lipsa unei recunoașteri generale privind abilitățile și capacitățile de învățare ale acestui grup.

Din aceste motive proiectul ECVET AGENT a apelat la finanțare din cadrul Programului Erasmus+ pentru a dezvolta și realiza următoarele rezultate.


Rezultatele Proiectului

De-a lungul celor doi ani, echipa proiectului ECVET AGENT va colabora cu părțile interesate din fiecare țară participantă pentru a realiza următoarele rezultate:

  • Un raport de cercetare privind situația prezentă în care se vor identifica nevoile de formare și necesitățile grupului țintă și opinia experților în domeniu
  • Un curriculum complex care oferă pregătire practică în domeniul competențelor în agricultură și competențelor antreprenoriale.

  • Crearea unui Profil ECVET care recunoaște competențele dobândite anterior și oferă învățare printre membrii grupului țintă, și utilizează o abordare axată pe rezultate.

 

Consorţiu Proiect

Proiectul ECVET AGENT este elaborat de către un consorțiu format din opt parteneri reprezentând următoarele țări: Germania, Irlanda, Slovacia, Italia, România, Republica Cehă, Croaţia și Austria. Proiectul este finanțat de către Programul Erasmus+ 2014-2020. Consorțiul de proiect include ONG-uri, organizații municipale, furnizori EFP, organizații de servicii și organizații private care vor lucra împreună pentru a elabora și a dezvolta programul de formare propus colaborând cu părțile interesate și membrii grupului țintă. Mai mult, partenerii proiectului reprezintă diferite țări din Europa acoperind o arie geografică largă, astfel pot oferi o perspectivă europeană reală privind rezultatele și realizările proiectului. Acest lucru va avea un efect pozitiv pe transferabilitatea rezultatelor în țările din afara consorțiului.

 

Nike footwear | NIKE AIR HUARACHE

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978