Projekt ECVET AGENT prepoznaje poduzetništvo kao potencijal za održivo zapošljavanje Roma diljem Europe. Razvojem novih i praktičnih VET(Vocation educaton and training, tzv. Strukovno obrazovanje i praksa) edukacijskih planova i programa iz područja poljoprivrede, a koji uključuju postojeće vještine i prednosti ove ciljne skupine, će se stvoriti mogućnosti za poticanje mikro poduzetničkih poduhvata.

ECVET AGENT je zanimljiv projekt u čijem je središtu ekonomska integracija Roma i doprinos sektoru Europskog strukovnog obrazovanja.

Sva sredstva i materijali za edukaciju koji će biti razvijeni u sklopu ovog projekta bit će sukladni potrebama romske zajednice, testiran u šest europskih zemalja i besplatno dostupni za korištenje putem web stranice projekta.

Cilj projekta ECVET AGENT je razviti program strukovnog obrazovanja i prakse (VET) koji će uključivati znanja iz područja poljoprivrede te znanja iz područja poduzetništva prilagođen za Rome i dugotrajno nezaposlene osobe kao podrška njihovom osamostaljenju kroz mikro poduzetništvo.Ciljna skupina

Primarna ciljna skupina projekta ECVET AGENTA su dugotrajno nezaposlene osobe, osobito one iz romske zajednice. Europska istraživanja i statistike pokazuju da je stopa nezaposlenosti među najviše ugroženim i marginaliziranim skupinama uključujući i pripadnike romske zajednice kontinuirano visoka i to 26% iznad prosjeka te da se ova ciljna skupina suočava s više prepreka za ulazak na tržište rad nego ostale skupine nezaposlenih osoba.

Naša početna analiza je pokazala nedostatke u odgovarajućim i prilagođenim strukovnim edukacijskim planovima i programima koji su usmjereni na razvoj i jačanje vještina ovih ciljnih skupina ujedno prepoznavajući učinak neformalnog učenja i vještina koje postoje unutar zajednica. Stoga su se kroz projekt ECVET AGENT osigurala sredstva iz Erasmus+ Programa za razvoj i ostvarivanja slijedećih rezultata.Rezultati


Tijekom dvije godine, ECVET AGENT projektni timovi će raditi s ključnim dionicima u svakoj zemlji i dostaviti slijedeće rezultate:

  • Profesionalno izrađen Istraživački izvještaj (Research Report) kroz koji će biti identificirane bazične potrebe i zahtjevi programa edukacije prikupljeni kroz istraživanje unutar ciljne skupine i ključnih stručnjaka

  • Zajednički hibridni edukacijski plan i program koji sadrži praktičnu izobrazbu iz područja poljoprivrednih vještina i poduzetništva

  • ECVET Profil koje prepoznaje i uključuje prethodne vještine i znanja ciljne skupine te tako unapređuje vrijednost ishoda učenja


Projektni Konzorcij

ECVET AGENT Projekt je razvio konzorcij od osam partnera koji predstavljaju Njemačku, Irsku, Slovačku, Italiju, Rumunjsku, Češku, Hrvatsku i Austriju (2) a financiran sredstvima iz Programa Erasmus+ 2014.-2020. Partneri su nevladine organizacije, općinske organizacije, strukovne škole, uslužne organizacije i privatne organizacije koje su udružile svoju stručnost kako bi izradile i razvile predloženi program edukacije a blisko surađujući s ključnim dionicima i članovima ciljne skupine.

Osim toga su projektni partneri geografski uravnoteženi i mogu pružiti stvarnu europsku perspektivu i dimenziju aktivnosti i rezultata. To će također pozitivno utjecati na prenosivost rezultata u druge zemlje izvan konzorcija.

 

Sport media | 【国内4月24日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全2色 - スニーカーウォーズ

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978