Autonómne centrum – ACT je občianske združenie, ktoré poskytuje informácie, poradenstvo, školenia a iné formy podpory zamerané na rozvoj sociálneho kapitálu a spoločnosti .
Vízia ACT je spoločnosť s rovnakým prístupom ku zdrojom, vedomostiam a informáciám, kde je každý jednotlivec dôležitý a zodpovedný a je schopný  aktívne sa podieľať na podpore  spoločnosti a prírody.
V roku 2014 ACT realizovalo projekt „Sociálna inklúzia a zamestnanosť Rómov prostredníctvom biodynamického poľnohospodárstva“ s cieľom zvýšiť zamestnanosť  a sociálnu inklúziu členov Rómskej komunity prostredníctvom vytvárania priaznivého prostredia pre vznik pracovných miest.  Jedným z výstupov projektu bolo založenie  Sociálneho poľnohospodárskeho družstva v Domači, ktoré  je príkladom integrácie a  samozamestnania Rómov .>>> visit website

jordan release date | 【発売情報】 近日発売予定のナイキストア オンライン リストックまとめ - スニーカーウォーズ

Odbor pre sociálne veci a ochranu detí v Harghita kraji (DGASPC HR) je štátnou inštitúciou krajskej rady Harghita s 15 ročnou činnosťou. Od roku 2005 spája aktivity Štátnych sociálnych služieb a Odboru na ochranu detí.

Cieľom organizácie je uviesť do platnosti vládnu politiku a sociálne stratégie zamerané na prevenciu sociálnej exklúzie a chudoby. Vytvára stratégie a programy zamerané na potreby obyvateľov s malými možnosťami a spolupracuje s organizáciami a asociáciami, ktoré sú v tejto oblasti aktívne.>>> visit website

Adidas footwear | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov

Organizácia je nezávislá a otvorená, nepolitická asociácia so socio ekonomickými cieľmi.

Hlavným cieľom asociácie je v rámci mestskej samosprávy Graz, ale aj regiónu Steirmark vytvoriť udržateľný socio-ekonomický prístup pre rómskych obyvateľov v Európe, v súlade s Európskymi cieľmi na integráciu a podporu Rómov a znevýhodnených ľudí v členských krajinách.

Hlavným cieľom asociácie je rozvoj nových príležitostí na prácu a integráciu, ako aj ponuka vzdelávania a školení v oblasti poľnohospodárstva a remesiel pre integráciu a blaho Rómov a znevýhodnených ľudí.

Asociácia European Neighbours je plne zapojená do politických diskusií o integrácii Rómov na miestnej, regionálnej, národnej a Európskej úrovni a aktívne participuje v Európskych stratégiách na integráciu cieľovej skupiny.>>> visit website

Best Sneakers | 2021 New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp

FormAzione Co&so Network je konzorcium, strešná organizácia 10 sociálnych družstiev v provincii Florencia a pracuje v oblasti verejného obstarávania pre verejné inštitúcie, ako je obec alebo provincia, ktoré manažujú svoje vlastné sociálne služby.

FCN má 10 zamestnancov, ale v pridružených družstvách ich pracuje okolo 700. Jedným z našich pridružených družstiev „Il Cenacolo“ priamo pracuje s Rómskou komunitou žijúcou vo Florencii. Poskytuje i tútoring a podporu v hľadaní práce. Medzi ich 120 zamestnancami a spolupracovníkmi je 10 Rómov, ktorí pracujú v Sociálnej integrácii obyvateľstva a čo viac, Rómovia majú taktiež zastúpenie v predstavenstve.

FCN pracuje v Európskych programoch od roku 2004, tvorili projekty v LLP programe, Daphne programe a FIF ako promotér, alebo ako partner. Zároveň je aj vzdelávacou agentúrou akreditovanou v Tuscany regióne. V súčasnosti je zapojená v EÚ sieti projektu „Erne“ zameranom na inklúziu Rómov a v Daphne projekte zameranom na prevenciu skorých manželstiev v Rómskej komunite.>>> visit website

trace affiliate link | Air Jordan Release Dates 2021 Updated , Gov

INIT Developments Ltd. je zameraná na podnikanie v oblasti manažmentu EÚ projektov, rozvoja vzdelávania, analýzy školiacich potrieb a hodnotení školiaceho procesu/materiálov.

Nachádza sa v meste Schwerin, hlavnom meste severo-východnej provincie Mecklenburg-Vorpommern, Nemecko. Tu je silne naviazaná na miestne a regionálne vzdelávacie a pracovné agentúry (napr. vzdelávacie centrá, priemyselná a obchodná komora, univerzity, SME, služby pracovného trhu).>>> visit website

latest jordan Sneakers | air max 95 animal size 7

Alt-Grottenhof, odborná škola pre poľnohospodárstvo a lesníctvo je situovaná v meste Graz, Rakúsko. Od roku 1867 škola poskytuje vzdelanie mladým ľuďom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, priameho marketingu a ekologického hospodárenia, ekonomike a lesníckych kompetenciách v teoretickej aj praktickej príprave. V súčasnosti spolupracuje asi s 50 zamestnancami na príprave študentov v oblasti ekologického hospodárstva. Po troch rokoch štúdia študenti končia certifikátom majster v poľnohospodárstve a lesníctve. Toto vzdelanie im dáva príležitosti na pokračovanie v štúdiu na strednej škole, alebo môžu pokračovať stážou v akejkoľvek oblasti.

Už tri roky škola a European neighbours spolupracujú v ponuke základných poľnohospodárskych kurzov pre Rómov, so zameraním na pestovanie cesnaku.


>>> visit website

Adidas shoes | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery

Meath Partnership (MCRSDP) je celoštátna organizácia zodpovedná za tvorbu a implementáciu projektov zameraných na miestnych, vidieckych a komunitných programov v celom regióne.

Špecializáciou Meath je budovanie kapacít v miestnych komunitách prostredníctvom tvorby a implementácie širokého spektra projektov a programov zameraných na pretrvávajúci výskyt vylúčenia a znevýhodnenia.>>> visit website

Running sport media | Nike - Shoes & Sportswear Clothing

NÁRODNÉ CENTRUM PRE ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1998. Realizuje projekty zamerané na vytváranie koncepčných programov, súvisiacich s vytváraním rovnakých príležitostí pre kvalitný život všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Spolupracuje s tímom domácich aj zahraničných odborníkov, zástupcami miestnej samosprávy, verejnej a štátnej správy s cieľom vytvoriť program, či koncepciu, ktorá by mohla byť zakomponovaná do politiky a rozvojových programov ako na štátnej, tak na miestnej úrovni. V oblasti zamestnanosti na vidieku sa zameriava na podporu miestneho rozvoja prostredníctvom motivácie a odbornej prípravy nezamestnaných ľudí žijúcich na vidieku.

 

>>> visit website

Nike footwear | 【11月発売予定】シュプリーム × ナイキ エアフォース1 全3色 - スニーカーウォーズ

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978