CENTRUL NAȚIONAL PENTRU OPORTUNITĂȚI EGALE
Este o organizație non-profit la nivel naţional,  înfiinţată în 1998 cu scopul de a implementa proiecte vizând dezvoltarea  unor concepte, programe legate de crearea oportunităţilor egale pentru o viaţă mai bună a persoanelor nevoiaşe. Centrul colaborează cu o echipă de experţi naţionali şi din străinătate, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi guvernamentale pentru a dezvolta un program sau un concept care ar putea fi incorporate în politicile şi programele naţionale şi locale. În domeniul ocupării forţei de muncă din mediul rural, organizaţia are ca scop susţinerea dezvoltării locale prin motivarea şi formarea şomerilor din mediul local.

 

>>> visit website

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978