FormAzioneCo&so Network este un consorțiu, o organizație-umbrelă alcătuită din 10 Cooperative Sociale din Provincia Florența și se ocupă de achizițiile publice ale instituțiilor publice din provincie sau județ – organizația se ocupă de serviciile sociale în numele acestora.

Personalul FCN este formată din 10 angajați însă numărul persoanelor care lucrează la cooperativele asociate este de 700. Una dintre cooperativele asociate este "IlCenacolo “ care lucrează cu comunitățile de etnie rromă din Florența, oferindu-i sprijin și consultanță în domeniul ocupării.

Printre cei 120 de angajați ai organizației sunt 10 persoane de etnie rromă care lucrează la integrarea socială a comunităţii, mai mult în Comitetul de Conducere se află şi un reprezentant al comunităţii rrome.

FCN activează în domeniul Programelor Europene din 2004 și a elaborat proiecte în Programul de Învățare pe tot parcursul vieții (LLP), în Programul Daphne și EIF ca și promotor dar și partener de proiect. Organizația este și o Agenție de Formare acreditată de regiunea Toscană și se ocupă de formări finanțate dar și la cerere. Sunt implicați în proiectul “Erne” pentru sprijinirea incluziunii comunităților rromi, și într-un proiect Daphne pentru prevenirea căsătoriilor sub vârsta legală în comunitățile rromi.>>> visit website

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978