European Neighbours este o asociație independentă, nepolitică cu scopuri socio-economice și funcționează sub auspiciile asociațiilor NGO.

Obiectivul principal al asociației privind localitatea Graz, dar și regiunea Steiermark este dezvoltarea unei abordări sustenabile eco-sociale pentru cetățenii de etnie rromă din Europa; scopuri de a integra și a sprijini membrii comunităților rromi și persoanele defavorizate în statele membre.

Printre obiectivele asociației mai amintim crearea unor noi locuri de muncă și oportunități de integrare a comunităților, dar și educare și formare în domeniul agriculturii și meșteșugurilor cu scopul de a sprijini integrarea și bunăstarea comunităților rromi și persoanelor defavorizate.

European Neighbours se implică profund în dezbaterile politice privind integrarea cetățenilor rromi la nivel local, regional, național și European și participă activ la dezvoltarea strategiilor europene de integrare a membrilor grupului țintă.>>> visit website

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978