Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita(DGASPC HR)este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, înființată cu peste 15 ani în urmă. Instituția include activitățileServiciului Public de Asistență Socială și a Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului din 2005.

Instituția are scopul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita elaborează strategii și programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor defavorizați din județ și colaborează cu alte organizații și instituții în domeniul asistenței sociale.>>> visit website

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978