Autonomous Centre - ACT este o asociație a cetățenilor care oferă informații, consiliere, formare și alte forme de sprijin în vederea dezvoltării capitalului social și a societății civile.

Viziunea ACT este o societate cu acces egal la resurse, cunoștințe și informații, unde fiecare individ este important, responsabil și capabil să susțină în mod pro-activ beneficiile societății și naturii.

În 2014 ACT a finalizat implementarea proiectului "Incluziune socială și ocuparea forței de muncă a romilor prin agricultură biodinamică", în scopul de a spori capacitatea de inserție profesională și incluziunea socială a membrilor din comunitatea de romi, prin crearea unui mediu favorabil pentru ocuparea forței de muncă socială. Unul dintre rezultate a fost înfiinţarea Cooperativei Sociale Agricole Domácí VRT ca un exemplu al incluziunii romilor şi al angajării în gospodăria proprie. (www.domaci-vrt.hr).>>> visit website

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978