Autonomous Centre - ACT este o asociație a cetățenilor care oferă informații, consiliere, formare și alte forme de sprijin în vederea dezvoltării capitalului social și a societății civile.

Viziunea ACT este o societate cu acces egal la resurse, cunoștințe și informații, unde fiecare individ este important, responsabil și capabil să susțină în mod pro-activ beneficiile societății și naturii.

În 2014 ACT a finalizat implementarea proiectului "Incluziune socială și ocuparea forței de muncă a romilor prin agricultură biodinamică", în scopul de a spori capacitatea de inserție profesională și incluziunea socială a membrilor din comunitatea de romi, prin crearea unui mediu favorabil pentru ocuparea forței de muncă socială. Unul dintre rezultate a fost înfiinţarea Cooperativei Sociale Agricole Domácí VRT ca un exemplu al incluziunii romilor şi al angajării în gospodăria proprie. (www.domaci-vrt.hr).>>> visit website

spy offers | adidas Yeezy Boost 350

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita(DGASPC HR)este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, înființată cu peste 15 ani în urmă. Instituția include activitățileServiciului Public de Asistență Socială și a Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului din 2005.

Instituția are scopul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita elaborează strategii și programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor defavorizați din județ și colaborează cu alte organizații și instituții în domeniul asistenței sociale.>>> visit website

Sneakers Store | Nike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases , Gov

European Neighbours este o asociație independentă, nepolitică cu scopuri socio-economice și funcționează sub auspiciile asociațiilor NGO.

Obiectivul principal al asociației privind localitatea Graz, dar și regiunea Steiermark este dezvoltarea unei abordări sustenabile eco-sociale pentru cetățenii de etnie rromă din Europa; scopuri de a integra și a sprijini membrii comunităților rromi și persoanele defavorizate în statele membre.

Printre obiectivele asociației mai amintim crearea unor noi locuri de muncă și oportunități de integrare a comunităților, dar și educare și formare în domeniul agriculturii și meșteșugurilor cu scopul de a sprijini integrarea și bunăstarea comunităților rromi și persoanelor defavorizate.

European Neighbours se implică profund în dezbaterile politice privind integrarea cetățenilor rromi la nivel local, regional, național și European și participă activ la dezvoltarea strategiilor europene de integrare a membrilor grupului țintă.>>> visit website

Nike shoes | Converse x Scooby Doo CHUCK 70 HI - 169072C

FormAzioneCo&so Network este un consorțiu, o organizație-umbrelă alcătuită din 10 Cooperative Sociale din Provincia Florența și se ocupă de achizițiile publice ale instituțiilor publice din provincie sau județ – organizația se ocupă de serviciile sociale în numele acestora.

Personalul FCN este formată din 10 angajați însă numărul persoanelor care lucrează la cooperativele asociate este de 700. Una dintre cooperativele asociate este "IlCenacolo “ care lucrează cu comunitățile de etnie rromă din Florența, oferindu-i sprijin și consultanță în domeniul ocupării.

Printre cei 120 de angajați ai organizației sunt 10 persoane de etnie rromă care lucrează la integrarea socială a comunităţii, mai mult în Comitetul de Conducere se află şi un reprezentant al comunităţii rrome.

FCN activează în domeniul Programelor Europene din 2004 și a elaborat proiecte în Programul de Învățare pe tot parcursul vieții (LLP), în Programul Daphne și EIF ca și promotor dar și partener de proiect. Organizația este și o Agenție de Formare acreditată de regiunea Toscană și se ocupă de formări finanțate dar și la cerere. Sunt implicați în proiectul “Erne” pentru sprijinirea incluziunii comunităților rromi, și într-un proiect Daphne pentru prevenirea căsătoriilor sub vârsta legală în comunitățile rromi.>>> visit website

Asics footwear | jordan Release Dates

INIT Developments SRL este o întreprindere specializată în domeniul managementul proiectelor UE, dezvoltarea educației, analiza nevoilor de formare și evaluarea proceselor și materialelor de formare.

Se află în localitatea Schwerin, capitalul provinciei Mecklenburg-Vorpommern din nord-estul Germaniei unde are legături strânse cu reprezentanții locali și regionali de educație și de pe piețele de muncă (centre educaționale, Camera de comerț și industrie, universități, IMM-uri și servicii legate de piața muncii).>>> visit website

Asics footwear | air max 95 animal size 7

Alt-Grottenhof este o școală profesională din Graz, Austria, specializată în domeniul agriculturii și forestier. Școala s-a înființat în anul 1867 și de atunci oferă educație tinerilor în domeniile: producție vegetală, creșterea de animale, marketing direct, agricultură ecologică, economie și forestiere. Toate aceste specializări oferă formare practică.

În prezent, școala colaborează cu aproximativ 50 de angajați în operarea unei ferme ecologice și fac tot posibilul să împărtășească cunoștințele și experiențele cu studenții. După trei ani de studii studenții primesc o diplomă de calificare în domeniul agriculturii și forestiere. Educația primită servește ca și o pregătire profundă pentru învățământul superior sau pentru a începe o practică în acest domeniu.

De trei ani școala și organizația European Neighbours colaborează în privința unor cursuri de pregătire în domeniul agriculturii destinat cetățenilor de etnie rromă, cu specializare în producția de usturoi.


>>> visit website

Asics shoes | Nike Shoes, Sneakers & Accessories

Parteneriatul MEATH (MCRSDP) este o organizație județeană responsabilă pentru proiectarea și implementarea unor programe de dezvoltare locală, rurală sau comunitară din regiune.

MEATH se ocupă cu proiectarea și implementarea unor programe și proiecte care sprijină comunitățile locale în problemele lor de excluziune și defavorizare.>>> visit website

Mysneakers | Nike

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU OPORTUNITĂȚI EGALE
Este o organizație non-profit la nivel naţional,  înfiinţată în 1998 cu scopul de a implementa proiecte vizând dezvoltarea  unor concepte, programe legate de crearea oportunităţilor egale pentru o viaţă mai bună a persoanelor nevoiaşe. Centrul colaborează cu o echipă de experţi naţionali şi din străinătate, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi guvernamentale pentru a dezvolta un program sau un concept care ar putea fi incorporate în politicile şi programele naţionale şi locale. În domeniul ocupării forţei de muncă din mediul rural, organizaţia are ca scop susţinerea dezvoltării locale prin motivarea şi formarea şomerilor din mediul local.

 

>>> visit website

jordan Sneakers | Nike Air Max

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978