ECVET AGENT
projekt vychádza z možností podnikania a v rámci celej Európy ponúka možnosti vytvorenia udržateľnej práce pre nezamestnaných Rómov . Vytvorením nového praktického obsahu odborného vzdelávania dospelých v oblasti poľnohospodárstva, bude ECVET AGENT stavať na existujúcich zručnostiach a silných stránkach cieľovej skupiny a vytvorí cesty k vzniku nových mikropodnikov.

ECVET AGENT je nový projekt , ktorý ponúka certifikovaný a otestovaný prístup k ekonomickej integrácii Rómov a reálny príspevok do Európskej oblasti odborného vzdelávania.

Cieľom projektu ECVET AGENT je vytvoriť odborný program vzdelávania a prípravy v poľnohospodárstve doplneným o školenia v oblasti podnikania pre dlhodobo nezamestnaných občanov a taktiež Rómov. Zámerom je podporiť ich v snahe stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

Školiace materiály, ktoré sú súčasťou projektu, sú tvorené na základe potrieb rómskej komunity, testované v šiestich Európskych krajinách a bezplatne dostupné na použitie na projektovej webstránke.

 

 

Sports News | Marki

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978